Fysische eigenschappen

De fysische eigenschappen van aluminium zijn schematisch weergegeven.

fysische eigenschappen van aluminium  

Soortelijk gewicht bij 20° C KG/DM³

2,7 

Smeltpunt, °C

658 

Latente smeltwarmte CAL/GR

92 

Krimp, %

1,7 - 1,8

Lineaire uitzettingscoëfficiënt van 20 tot 100° per 1°C

24 x 106 

Gemiddelde soortelijke warmte van 0 tot 100°C, CAL/GR °C

0,21 

Warmte geleidbaarheid bij 0°C, CAL/CM X S °C

0,5

Elektrische geleidbaarheid bij 20°C M/OHM MM²

36 - 36,5 

Elasticiteitsmodulus, KG/MM²

6500 - 7000 

Torsiemodulus KG/MM²

2500 

Elektrisch normaal potentiaal (bij 20°C) Volts

-1,33 

Atoomgewicht

27 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met:

 

Aluland

Tel. +31 (0) 78 6230020
fax +31 (0) 78 6230040
e-mail info@aluland.com

 

SEARCH